Acoperiri metalice, nichelare, cuprare, zincare, fosfatare, stanare, eloxare, galvanizare, confectii metalice
 
Marand Doicesti - Prelucrari metalice la standarde europene

  Acasa | Despre noi | Produse
| Acoperiri metalice | Contact Bine ati venit. Astazi este 04 August 2021, 05:55
 
 

Dotari

I. Masini unelte - strunguri automate
• prese mecanice

Pentru realizarea obiectivelor de productie, societatea are Ón dotare masinile unelte necesare confectionarii sculelor. dispozitivelor si matritelor.

II Instalatii - instalatie de acoperiri metalice

• instalatie de eloxare decorativa, cu posibilitati de vopsire Ón culorile solicitate;

• instalatie de eloxare dura

• instalatie de fosfatare

• instalatie automata, asistata de calculator, pentru neutrlizare ape reziduale

  DECLARATIA DE POLITICA REFERITOARE LA CALITATE SI MEDIU

Societatea Comercială S.C. MARAND S.R.L este un producător specializat care efectuează activităţi de acoperiri metalice, ( nichelare, cuprare, zincare, stanare, cromare, acoperiri cu aliaje Fe-Ni,        Fe- Zn, etc ), prelucrari metalice pe strunguri automate si masini specializate, confectii metalice.

Misiunea societăţii noastre este de a realiza numai produse de nivel calitativ corespunzător satisfacerii cerinţelor şi nevoilor clienţilor, respectând standardele şi normele în vigoare, cerinţele contractuale din faza de proiectare dar şi cerinţele de protecţie a mediului înconjurător, precum şi  preocuparea responsabilă pentru asigurarea bunăstării şi sănătăţii angajaţilor.
Pentru a realiza acest obiectiv, S.C. MARAND S.R.L  a proiectat si  implementat un sistem eficient de management integrat calitate-mediu, care este menţinut, planificat şi dezvoltat continuu în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001:2001, respectiv SR EN ISO 14001:2005, sistem descris în documentaţia specifică.
Prin obiectivele generale ale societăţii noastre urmărim să asigurăm:

  1. luarea deciziilor pe bază de fapte în conformitate cu cerinţele legislaţiei şi reglementările în vigoare, precum şi a altor cerinţe pe care societatea le-a adoptat referitoare la produsele realizate şi protecţia mediului;
  2. instruirea întregului personal privind cerinţele sistemului integrat calitate- mediu şi asigurarea unui mediu de lucru motivant;
  3. gestionarea şi valorificarea eficientă a deşeurilor precum şi reducerea acestora;
  4. reducerea pierderilor materiale, ca formă de economisire a resurselor naturale şi financiare şi de prevenire a poluării;
  5. îmbunătăţirea continuă a performanţelor sistemului de management integrat Calitate-Mediu;
  6. prevenirea şi reducerea accidentelor de mediu;
  7. analizarea periodică a înfăptuirii obiectivelor generale şi ţintelor şi comuni-carea rezultatelor obţinute întregului personal.

În toate acţiunile pe care le întreprindem ne angajăm să respectăm reglementările/cerinţele legale şi urmărim alinierea la prevederile Directivelor Europene în domeniile la care a aderat România.

Succesul în afaceri este garantat de calitatea oamenilor, de implicarea, de motivarea şi de conştientizarea tuturor persoanelor care lucrează pentru sau în numele nostru privind cunoaşterea şi respectarea angajamentelor asumate de societate.

Politica firmei noastre vizează îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate- mediu având ca garanţie competenţa, responsabilitatea şi implicarea tuturor nivelurilor ierarhice pentru îndeplinirea obiectivelor fixate.

Toate compartimentele din S.C. MARAND S.R.L au obligaţia de a respecta prevederile procedurilor SMCM, legislaţia şi reglementările de mediu aplicabile.

Responsabilitatea şi autoritatea de a urmări punerea în practică a politicii şi a obiectivelor şi de a analiza şi raporta modul de funcţionare a sistemului de management integrat calitate-mediu este delegată Directorului de Producţie.
                                                                                                 

DIRECTOR GENERAL
Moraru CONSTANTIN




 


 
                     

      Dezvoltat de: Argument Media Consulting Gazduit de Argument Media Consulting
TRAFIC TRIPUL - Directo Web
zincare galvanizare fosfatare Zincare electrochimica Nichelare Cuprare - nichelare - cromare Argintare si aurire Fosfatare inaintea vopsirii Fosfatare anticoroziva Fosfatare antifrictiune